Har Ki Pauri, Haridwar

Ganga River, Haridwar

Ghanta Ghar, Har ki Pauri

Clock Tower, Haridwar

Iron Bridge, Haridwar to cross Ganga River

Pandit Puri Wale Haridwar

Click above for more tourist places in Haridwar, Uttarkhand

Haridwar Market